Spadek cen zbóż konsumpcyjnych

Jeśli ktoś nie musi to niech jeszcze nie sprzedaję zboża, ponieważ obecnie oferowane ceny w skupach nie są satysfakcjonujące dla rolników. Być może jest to chwilowy regres i warto zaczekać na lepszą cenę.

– Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 25–31 marca 2019 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 820 zł/t, o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Jednak cena tego ziarna była o 22% wyższa niż przed rokiem – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Jak podają analitycy KOWR, średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 712 zł/t. Cena ta była o 1% niższa od notowanej w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 26% droższe.

Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 809 zł/t wobec 808 zł/t w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to było o 1% tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 20% droższe niż przed rokiem.

Jedynie tylko cena oferowana za kukurydzę rośnie. W ostatnim tygodniu marca kupowano ją średnio po 733 zł/t czyli o 1% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 0,3% taniej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była o 14,5% wyższa niż w porównywalnym okresie 2018 r.

Źródło: KOWR