Spadająca opłacalność produkcji drobiarskiej

Zarówno produkcja mięsa brojlerów, jak i jego spożycie w Holandii w drugim kwartale br. utrzymywało się na wysokim poziomie. Ceny uzyskiwane przez producentów zwiększyły się o 8%, ale wzrost cen pasz spowodował spadek dochodów rolników. N


Ceny mieszanek paszowych zwiększyły się o 27% – w czerwcu osiągnęły najwyższy poziom od września 1994 r. Wzrósł udział pszenicy w żywieniu drobiu, ponieważ jej ceny, choć wysokie, były niższe niż mieszanek. W porównaniu z 2007 r. ceny pszenicy zwiększyły się o 30%. Ne fermie liczącej 80 tys. brojlerów koszt pasz ogółem w II kwartale br. zwiększył się do 200 tys. euro. Wzrosły też ceny kurcząt jednodniowych (o 9%). Podobnie kształtowała się sytuacja w chowie niosek. Wzrosły ceny pasz oraz młodych kur.

(Agra Europe 2008, nr 2329, s. M/11)
W.M.
foto: Wrp.pl