Spada spożycie cukru w UE

Komisja Europejska w raporcie dotyczącym rozwoju rynków rolnych w latach 2018 – 2030 prognozuje, że inicjatywy zdrowotne i preferencje konsumentów doprowadzą do spadku konsumpcji cukru w UE o 5%.

Oczekuje się, że będzie on tylko częściowo zastąpiony przez coraz częstsze stosowanie izoglukozy w przetworzonej żywności. Komisja europejska przewiduje że produkcja cukru w UE wyniesie w 2030 roku 19,3 mln t, w porównaniu z 18,6 mln t w 2018 r.

Przy takim poziomie produkcji UE pozostanie nadal eksporterem netto cukru na światowym rynku zdominowanym przez Brazylię.

Źródło: Komisja Europejska