Spada pogłowie bydła na Ukrainie

Po dwóch latach stabilizacji pogłowie bydła na Ukrainie będzie ponownie spadać. Redukcja stada będzie wynikiem niższych cen mleka, bowiem większość produkowanej wołowiny na Ukrainie pochodzi od bydła mlecznego.

 Produkcja bydła mięsnego w tym kraju jest znikoma, a stado tych zwierząt stanowi niewielki udział pogłowia ogółem. Największego spadku liczebności bydła można oczekiwać w niewyspecjalizowanych gospodarstwach. Ceny mleka na Ukrainie pozostaną na niskim poziomie także w 2015 r. ze względu na wprowadzone przez Rosjan embargo na produkty mleczarskie od 1 sierpnia br. Ukraińcy nie mogą dalej wysyłać na rynek rosyjski serów oraz proszku mlecznego, których eksport wart był rocznie 353 mln USD.

FAMMU/FAPA /AT/