Spada indeks światowych cen żywności

W maju br. indeks światowych cen żywności (wg FAO) osiągnął wartość najniższą od września 2011 roku.

Jak podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej, opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności w maju br. obniżył się wobec kwietnia br. o około 4 proc. (9 punktów) i ukształtował na poziomie 204 punktów. Oznacza to wartość najniższą od września 2011 roku i 14-procentowy spadek w stosunku do historycznego rekordu odnotowanego w lutym 2011 roku.
Spadek wartości indeksu był konsekwencją obniżki cen większości surowców. W ujęciu miesięcznym nabiał potaniał o 12 proc., cukier o 9 proc., natomiast o oleje i tłuszcze blisko 7 proc. Nieznacznie, bo o ok. 1 proc. obniżyły się ceny zbóż i mięsa.

Indeks światowych cen olejów i tłuszczów w maju 2012 roku osiągnął poziom 234 punktów, co oznacza spadek w ujęciu miesięcznym aż o 17 punktów. Według FAO, wśród przyczyn obniżki cen można wskazać spadek cen ropy naftowej oraz obawy o spowolnienie popytu importowego w związku z niepewną sytuacją makroekonomiczną m.in. w UE.

Mimo że wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów od miesięcy kształtuje się na wysokich poziomach, w maju br. była ona niższa o 10 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2011 roku.

Bank Gospodarki Żywnościowej