Sołtysi Roku 2014 wybrani!

Znamy już laureatów w konkursie na Sołtysa Roku 2014. Zwycięzcy wyróżniali się swoją działalnością na rzecz społeczności lokalnych, w których żyją.

Różne profesje, ale jedna wspólna pasja – działanie na rzecz swoich małych sołeckich społeczności. Tak pokrótce można określić laureatów trzynastej już edycji ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku”, pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.
Poziom trzynastej edycji konkursu „Sołtys Roku” był niezwykle wyrównany. Lepsze jednak okazały się panie (7 laureatek), mimo że zgłoszono ich do konkursu mniej niż panów. Spośród wszystkich zgłoszeń sołtysów, 44% stanowiły panie, a 56% – panowie.
W Senacie nagrodzono 13 samorządowców w ramach konkursu „Sołtys Roku 2014”. Wśród nagrodzonych znalazł się m.in. sołtys Ispu (woj. małopolskie) Tadeusz Bąk, który doprowadził w swojej miejscowości do podłączenia kanalizacji i zabezpieczenia przeciwpożarowo wsi. Innym laureatem jest Zbigniew Cieśla – sołtys Aniołowa w woj. warmińsko-mazurskim – który wspólnie z mieszkańcami wyremontował świetlicę wiejską "Pod dobrym aniołem", zorganizował w swojej wsi plenerowe miejsce spotkań oraz zbudował boisko sportowe. W Aniołowie co roku odbywa się m.in. Zlot Miłośników Aniołów.

Nagrodzono także sołtys Grochowca (woj. podkarpackie) Marię Jakubowską, która przyczyniła się do poprawienia infrastruktury w swojej wsi – dzięki niej przeprowadzono gazyfikację, kanalizację, oświetlono ulice, wyasfaltowano drogi. Inna laureatka konkursu – sołtys Teresa Lemiesz z Ołoboku (woj. wielkopolskie) m.in. zaadoptowała budynek starej szkoły i stworzyła tam Muzeum Ziemi Ołobockiej, jest także współorganizatorką wydarzeń kulturalnych w swojej wsi.
Z kolei dzięki Andrzejowi Maratowi z miejscowości Stare Grudze (woj. łódzkie) zbudowano most na miejscowej rzece Uchance i założono we wsi telefony. Inny laureat – sołtys Wilczych Błot (woj. pomorskie) Jan Piotrowski wyposażył ulice swojej wsi w lampy solarne. Kursy nauki obsługi komputera dla kobiet i zajęcia rekreacyjno-zdrowotne zorganizowała sołtyska Nowej Wsi na Podkarpaciu Maria Rzucidło.

Wybrano też sołtysa seniora – został nim sołtys Karolewa (woj. wielkopolskie) Karol Kazecki – od 41 lat samorządowiec, działacz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, inicjator wprowadzenia funduszu sołeckiego.
Najliczniej reprezentowaną grupą zawodową wśród kandydatów byli rolnicy (25%), przeważnie z wykształceniem średnim. Poza tym, w konkursie wzięli udział przedstawiciele takich zawodów, jak: tokarz, drwal, technik budowy okrętów, nauczyciel-emeryt, ceramik, tkacz, sprzedawca, pielęgniarka, elektromonter, górnik, fryzjer a także socjolog, politolog i prezes zarządu spółki.

Uroczysty finał konkursu „SOŁTYS ROKU 2014” odbył się 26 maja br. w gmachu Senatu RP.

Renata Struzik, źródło: Concordia Ubezpieczenia, PAP