Śmieci – odnawialne źródło energii

To, o czym chcę dziś opowiedzieć, całkowicie zmieni Państwa sposób patrzenia na śmieci. Proszę sobie wyobrazić, że one nie muszą straszyć nas na wysypiskach. Śmieci można w sposób całkowicie nieuciążliwy dla środowiska i ludzi przerabiać na wysokoenergetyczne paliwo uznane za odnawialne źródło energii! A jakby tego było mało dodam, że w procesie przerabiania śmieci na paliwo, można pozyskać energię elektryczną! Technologię, która może uratować świat, opracował Czesław Wejkowski wraz z przyjacielem Leszkiem Kudzinowskim.

W Polsce statystyczny obywatel wytwarza albo inaczej mówiąc pozbywa się około 350 kg różnego rodzaju odpadów rocznie, co daje 1,2 ml ton. Obszar wysypisk w Polsce jest też niemały, bo to jest ponad 11 tys. hektarów.

Nowee paliwo zalicza się do tzw. paliw formowanych. Są to substancje palne utworzone na bazie paliw naturalnych, sztucznych substancji palnych różnego pochodzenia, m.in. pochodzenia roślinnego lub powstałe na drodze przetwarzania z odpadów komunalnych albo przemysłowych.

Można wyprodukować takie paliwo, które przy zmieszaniu różnego rodzaju komponentów (również z odpadów) może zagwarantować odpowiednią wartość opałową, do którego można dobrać skład chemiczny, aby wyeliminować zawartość substancji niebezpiecznych i toksycznych, tak by przy późniejszym spalaniu sprostać wymogom emisyjnym.

I Państwo takie właśnie paliwo są w stanie produkować?
– Paliwo nasze jest paliwem stałym wysokoenergetycznym wytwarzanym z surowców biodegradowalnych tzn. biomasy, wg innowacyjnej technologii, i jest uznane za odnawialne źródło energii.

Czy mają Państwo na to dowody, jakieś certyfikaty?
– Badania i określenie właściwości paliwowych Substancji paliw formowanych przeznaczonych do przemysłowego spalania” wraz ze stosownym CERTYFIKATEM wykonał zespół naukowców z Politechniki Sląskiej w Gliwicach pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Janusza W. Wandrasza. Ponadto, współpracą z nami w zakresie doskonalenia paliwa zainteresowany jest Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w osobach: prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Bieranowski oraz dr inż. Janusz Tadeusz Barski. Pomysł formowania paliwa wysokoenergetycznego został zgłoszony w Urzędzie Patentowym.

Badania na pewno określiły wartość energetyczną i zawartość pierwiastków.
– Wytwarzane przez nas paliwo o nazwie – Paliwo LK-1 – przy średniej wilgotności 3,3 -6,2% zawiera siarkę – ok. 0,16 % m.w., chlor – 0,2 – 0,34% m.w., oraz popiół – 9,7-10,2% m.w., natomiast jego średnia wartość opałowa wynosi 21,2 -24,3 MJ / kg m,w.

Tyle samo, co węgla kamiennego?
– Dokładnie tak. Ale to nie wszystkie jego zalety. Oprócz wysokiej wartości opałowej charakteryzuje się zerową emisją CO2 (emitowana jest tylko taka ilość CO2, jaka została uprzednio pochłonięta w procesie fotosyntezy) oraz niską emisja SO2, jak również znikomą emisją środków trujących do atmosfery. Wspomniałem, że stanowi odnawialne źródło energii, najczęściej pozyskiwane lokalnie przez to nie zawiera żadnych dodatkowych, szkodliwych substancji chemicznych. Jest ono łatwe i dogodne w użytkowaniu, odporne na samozapłon i naturalne procesy gnilne ponieważ gładka powierzchnia skutecznie chroni przed absorbowaniem wilgoci z otoczenia. Nie zawiera substancji wiążących, a koszty składowania i jego transportu są niskie. Bardzo istotną zaletą naszego paliwa jest fakt, iż może być ono zastosowane w funkcjonujących już piecach i nie wymaga specjalnie projektowanych i konstruowanych kotłów, co w znaczny sposób obniża koszty i jest konkurencyjne dla oleju, węgla, gazu, a ze względu na znikomą emisję gazów i pyłów przewyższa ekologicznie pozostałe paliwa.

Gdzie można wykorzystywać takie paliwo?
– Przeznaczone jest ono do wytwarzania energii cieplnej – zarówno indywidualnie, jak i w procesie współspalania z węglem energetycznym w zakresie do 30% lub w ilości określonej przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej. Ma ono zastosowanie zarówno w energetyce, jak i w ciepłowniach małej i dużej mocy.
W skład paliwa wchodzą: tektura, drewno, tekstylia, tworzywa sztuczne i guma, odpady opakowaniowe, odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie, biomasa,ściółka leśna, słoma, zrębki drewna. Powyższe odpady poddaje się w pierwszej kolejności suszeniu, rozdrabianiu i mieleniu. Następnie, pozyskany zmielony materiał jest w równych proporcjach mieszany i poddany granulowaniu pod odpowiednim ciśnieniem. Na końcu jest prasowany w pelety.

Z jakiej ilości śmieci powstaje tona paliwa powstałego z wykorzystaniem Państwa technologii?
– Z jednej tony śmieci można uzyskać ok. 700 kg paliwa.

Cały materiał na www.automatykaonline.pl