Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy

„Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” – to nazwa konkursu organizowanego już po raz dziesiąty przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie.

 Jego celem jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”, promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla naszego regionu oraz zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.

 Uczestnikami konkursu są mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich. Natomiast przedmiotem konkursu są produkty i potrawy.

Konkurs ma charakter wieloetapowy: na etapie kwalifikacji do finałów subregionalnych komisja konkursowa ocenia zarówno zgodność przepisu z tradycjami kulinarnymi Warmii, Mazur oraz Powiśla, jak i jakość i pochodzenie zaproponowanych w przepisie składników.

Finał regionalny konkursu, w którym wezmą udział „najlepsi z najlepszych”, – czyli laureaci pierwszych miejsc w finałach subregionalnych odbędzie się 5 grudnia 2015 roku w Olsztynie.

Przepisy na produkty i potrawy zaprezentowane podczas finałów subregionalnych i finału regionalnego zostaną zamieszczone w publikacji pokonkursowej pt. „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”, która będzie rozpropagowana na terenie całego kraju. Autorzy najlepszych potraw i produktów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.