Smak ekologicznej żywności

“Smak ekologicznej żywności” –  to nazwa konkursu organizowanego z myślą o dzieciach i młodzieży przez zarząd województwa mazowieckiego, którego celem jest promocja wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego.

Konkurs ma formę olimpiady wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego. Taka forma spotkała się z dużym odzewem wśród nauczycieli i dzieci w obu kategoriach wiekowych.

– Konkurs w 2018 roku jest otwarty dla szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego, a jego adresatami są dwie grupy wiekowe, tj. uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów klas II-III. Poprzez organizację konkursu o takim charakterze staje się realne wypracowanie właściwych nawyków żywieniowych, które mają nieocenione znaczenie w profilaktyce zdrowotnej, dlatego niezwykle cenne staje się tego rodzaju przedsięwzięcie mające na celu szeroko rozumianą edukację ekologiczną najmłodszych konsumentów dotyczącą żywności ekologicznej.

Organizacja takiego właśnie konkursu promuje postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży, jest niebywałą okazją do zdobycia rzetelnej wiedzy na temat żywności ekologicznej i całej ekologii, mądrej i ciekawej zabawy, współzawodnictwa i spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach – informuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów i trwa od 1 marca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 marca br. Laureaci Konkursu za zajęcie I, II, oraz III miejsca w każdej z grup wiekowych, zgodnie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Źródło: KSOW