Smak ekologicznej żywności

Smak ekologicznej żywności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza mazowieckie szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w XVI edycji konkursu „Smak ekologicznej żywności”.

W tym roku formuła konkursu polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej.

Czas trwania konkursu: 1 marca – 21 czerwca br. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 29 marca br.

Celem konkursu jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy na temat ekologii i ekologicznej żywności oraz podnoszenie świadomości młodych konsumentów poprzez promowanie certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego. Ponadto kształtowanie postaw zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży i wymiana doświadczeń miedzy placówkami oświatowymi oraz integracja uczniów.

Źródło: Mazovia