Słuszny Protest Rolników

Prezentujemy komunikat Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych odnośnie protestów rolników z województwa zachodniopomorskiego dotyczących nieprawidłowości przy wykupie gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie.

Szanowni Rolnicy!
Uczestnicy akcji protestacyjnej województwa zachodniopomorskiego!

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych popiera w całości Wasz protest i domaga się skutecznego dialogu Kierownictwa Resortu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym prowadzącego do zakończenia protestu przez spełnienie żądań rolników województwa zachodniopomorskiego. Popieramy Wasze żądania, aby wyeliminować z możliwości zakupu gruntów z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie podstawionym podmiotom tzw. słupom a w rzeczywistości firmom zachodnim.

Domagamy się od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, aby zgodnie z żądaniem rolników z woj. zachodniopomorskiego umożliwiono w pierwszej kolejności zakup gruntów z Zasobów Agencji rolnikom z tego województwa na powiększanie swoich gospodarstw celem poprawy struktury gospodarstw rodzinnych.

Domagamy się, aby przedstawiciele rolniczych związków i organizacji zawodowych rolników działające w oparciu o ustawę o społeczno–zawodowych organizacjach rolników i o związkach zawodowych oraz samorządu rolniczego opiniowali wnioski komu w pierwszej kolejności powinny być sprzedawane grunty celem ich właściwego zagospodarowania. Prezes Agencja Nieruchomości Rolnych jako organ tego urzędu powinien w sprzedaży gruntów z Zasobów kierować się nie tylko przesłankami ekonomiczno–finansowymi, ale także, a może przede wszystkim głownie społecznymi Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oświadcza, że w woj. zachodniopomorskim działają struktury kółek rolniczych, które posiadają doświadczenie i właściwą wiedzę co do zasadności uczestniczenia ich przedstawicieli w gremiach opiniujących właściwe dysponowanie gruntami przeznaczonymi do sprzedaży. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji domaga się zaprzestania manipulowania rolnikami przez urzędników ANR Oddziału w Szczecinie i przypominamy im, że ich rola to służenie polskim rolnikom, a nie pokazywanie arogancji w załatwianiu słusznych spraw rolników.

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pozdrawia uczestników protestu i zapewnia Was, że będzie wspierał wszystkie działania zmierzające do załatwienia waszych żądań zgodnie z zasadami obowiązującymi w demokratycznym w państwie prawa.

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w imię naszej wspólnej rolniczej solidarności, zwraca się do wszystkich terenowych struktur naszej organizacji o poparcie protestu rolników z województwa zachodniopomorskiego.

KZRKIOR zwrócił się do MRiRW o wznowienie rozmów i spełnienie postulatów rolników i doprowadzenie do zakończenia akcji protestacyjnej.

Władysław Serafin – Prezes KZRKIOR

Do wiadomości:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– wszyscy/media