Słoneczny lejek

Inżynierowie chemicy z Massachusetts Institute of Technology (MIT), używając nanorurek węglowych, odkryli sposób koncentracji energii słonecznej 100-krotnie przewyższający standardowe ogniwa fotowoltaiczne. Nanoruki mogą działać jak anteny i skupiać energię słoneczną, potencjalnie umożliwiając wytwarzanie mniejszych i wydajniejszych urządzeń zasilanych energią ze Słońca, jak informuje serwis PAP Nauka w Polsce.

Zamiast pokrywać cały dach ogniwami fotowoltaicznymi, można mieć osobne punkty, zaopatrzone w małe ogniwa fotowoltaiczne z antenami, przekazującymi im fotony.
Naukowcy określają nową antenę energii słonecznej zbudowaną z nanorurek mianem słonecznego lejka”. Nowe anteny mogą być bardzo użyteczne we wszystkich zastosowaniach wymagających koncentracji światła, jak noktowizory czy teleskopy.
Panele słoneczne generują elektryczność poprzez przekształcanie fotonów na prąd elektryczny. Antena z nanorurek zwiększa liczbę pozyskanych fotonów i przekształca światło w energię, kierowaną do komórki światłoczułej.
Obecnie koszt nanorurek węglowych jest bardzo wysoki, ale spadnie w nadchodzących latach, kiedy firmy chemiczne zwiększą swoje możliwości produkcyjne. Naukowcy uważają, że już wkrótce nanorurki będą sprzedawane po tak niskich cenach, jak obecnie polimery. Po takich kosztach, dodanie ich do ogniw słonecznych może być nieznaczące w porównaniu do kosztów produkcji i surowca użytego do wytworzenia samego ogniwa, podobnie jak pokrycie i komponenty polimerowe są małą częścią kosztów ogniw fotowoltaicznych.