Słonecznik goni rzepak

W sezonie 2013/14 ostatnie prognozy Oil World dotyczące produkcji rzepaku w Unii przewidują 7% wzrost do 20,8 mln ton, tj. 0,3 mln ton więcej niż zakładano tydzień wcześniej oraz 0,4 mln ton więcej niż na początku lipca br.

Ostatni wzrost szacunków dotyczył Polski (2,5 mln ton wobec 2 mln ton przed rokiem), Czech (1,3 mln ton wobec 1,1 mln ton przed rokiem) oraz Rumunii (0,59 mln ton wobec 0,16 mln ton przed rokiem). Pogorszenie prognoz zanotowano dla Francji: do 4,65 mln ton wobec 5,5 mln ton przed rokiem. 
Pomimo wzrostu szacunków produkcji i podaży, w bieżącym sezonie przerób rzepaku w Unii zmniejszy się o 1,3% do 22,1 mln ton, głównie z powodu wzrostu podaży oraz konkurencji ze strony słonecznika oraz oleju słonecznikowego. Wzrost podaży oleju słonecznikowego będzie wpływać hamująco na ceny oleju rzepakowego i osłabiać jego wartość.
Dodatkowo niemrawy popyt na biodiesel będzie ograniczać popyt na olej rzepakowy, zatem i przerób rzepaku. Dzięki wzrostowi produkcji import rzepaku do Unii powinien zmniejszyć się z do 2,9 mln ton (-10%). Dzięki wzrostowi podaży zapasy rzepaku w Unii powinny w sezonie 2013/14 zostać odbudowane i wzrosnąć o 55% z 0,87 mln ton do 1,34 mln ton. 
Poniedziałkowe prognozy KE dotyczące średnich plonów rzepaku w UE28, przewidują zbiory na poziomie 3,1 t/ha wobec 3,08 t/ha przed miesiącem, dzięki poprawie szacunków w Rumunii i Polsce.
Tymczasem globalna produkcja rzepaku w sezonie 2013/14 powinna wzrosnąć z 62,6 mln ton do
64,8 mln ton dzięki przyrostom w Kanadzie, Unii oraz WNP. Obecnie na Ukrainie prognozowany
jest wzrost z 1,3 mln ton do 2,2 mln ton, w Rosji z około 1 mln ton do 1,4 mln ton.
(eg, Oil World)