Słodki sezon 2010/11

Nadwyżkę produkcji cukru na sezon 2010/11 prognozuje Międzynarodowa Organizacja Cukru ISO. Według szacunków w sezonie 2010/11 (październik/wrzesień) sytuacja podażowo-popytowa na rynku cukru odwróci się i po dwóch latach deficytu pojawi się nadwyżka produkcyjna, która wyniesie około 2,5 mln ton.

Wcześniejsze prognozy, z lutego, firmy analitycznej Kingsman są, oszacowały nawet nadwyżkę produkcyjną w nadchodzącym sezonie na 4 mln ton.
Powodem odwrócenia sytuacji na rynku jest oczekiwany wzrost produkcji zwłaszcza w Indiach i Brazylii oraz mniejsze tempo wzrostu spożycia będące skutkiem światowego kryzysu gospodarczego.