Słodki problem Europy

O unijnym cukrze w Brukseli

W tym sezonie Unia Europejska przekroczy limity kwot produkcyjnych cukru i izoglukozy. Nadwyżka będzie rekordowo wysoka, a planów na jej zagospodarowanie brak…

Przedstawiciele Komisji Europejskiej stwierdzili, że nie można zastosować mechanizmu prywatnego przechowywania w stosunku do pozakwotowej produkcji cukru. Dodatkowo, nie można tych nadwyżek również eksportować do krajów trzecich.
Ze strony przemysłu cukrowniczego miały pojawić się głosy rozczarowania działaniami KE, która nie robi wystarczająco dużo dla rozwiązania obecnej, trudnej sytuacji. Krytykowano także utrzymanie opłat produkcyjnych.
W sezonie 2014/15 przekroczenie kwot produkcyjnych ma być rekordowo wysokie i wyniesie prawie 6,4 mln ton. Limit eksportu Światowej Organizacji Handlu WTO dla całej UE wynosi 1,37 mln ton rocznie. Zużycie na cele przemysłowe oszacowano zaś na 2,15 mln ton (w tym 1,35 na bioetanol).

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA