Słodki początek roku

Jak na polskim rynku cukru jest, każdy wie. Jednak w styczniu 2015 roku pojawiło się światełko w tunelu – wywóz tego surowca gwałtownie wzrósł, za to w imporcie odnotowaliśmy spadek.

W styczniu 2015 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i znacznie się poprawiło. Co prawda ze względu na spadki cen, eksport wartościowy nie wzrósł aż tak, jak ilościowy, ale jest to zdecydowanie pozytywny trend.
W styczniu 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 43,9 tys. ton, a jego wartość 19,2 mln €. Oznacza to wzrost w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku o odpowiednio 27 i 8%. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 15% do 437 €/t, czyli do około 1,87 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 64% wywozu. Porównując do stycznia 2014 roku, do UE cukier sprzedawano średnio po 480 €/t (-25%), czyli po ~2,06 zł/kg. Do krajów trzecich cukier trafiał średnio po 361 €/t (+8%), czyli po ~1,54 zł/kg. Wśród naszych unijnych odbiorców głównie były Niemcy, Węgry i Litwa oraz Łotwa, a spoza Wspólnoty Izrael, Arabia Saudyjska, Rosja i Gruzja.
W styczniu 2015 roku import cukru do Polski spadł o blisko 11% do 6,8 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 22% do 3,8 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 559 €/t (-13%), czyli po około 2,39 zł/kg. Głównym dostawcą cukru do Polski były kraje unijne, skąd zakupiono 90% sprowadzonego cukru. Pozostała część pochodziła od partnerów z krajów trzecich.
W styczniu 2015 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem dynamicznie wzrosło o 19% do 15,4 mln € i o 37% do 37,1 tys. ton.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA