„Słodki” jubileusz

Na początku września w Stargardzie Szczecińskim uroczyście obchodzono jubileusz 130-lecia powstania Cukrowni Kluczewo.

Historia kluczewskiej cukrowni sięga roku 1883, kiedy to grupa przedsiębiorców z Pyrzyc i Stargardu Szczecińskiego podjęła decyzję o powołaniu spółki akcyjnej i budowie cukrowni. Już rok po powołaniu firmy, bo w 1884 r., cukrownia rozpoczęła swoją pierwszą kampanię buraczaną,  przerabiając 25 tys. ton buraków, z których wyprodukowano 2678 ton cukru surowego.
 
Dogodne położenie oraz zaangażowanie władz cukrowni przyczyniały się do stałego rozwoju firmy. Cukrownia Kluczewo jest jedną z najnowocześniejszych polskich fabryk cukru i jedyną na Pomorzu Zachodnim. W 2010 roku powstała tu unikalna w skali światowej i pierwsza w Europie w całości zautomatyzowana linia oceny surowca. W ostatnich kilku latach Cukrownia Kluczewo zainwestowała w stację do segregacji cukru o różnych granulatach, zmodernizowano stację oczyszczania i filtracji soków, wybudowano także oczyszczalnię wody spławiakowej.
Przebudowano i unowocześniono budynek techniczny oraz kompleks socjalny, który wyposażono w nowe szatnie i stołówkę.
Wybudowano również największy w Europie Środkowej, bo aż 57-metrowy silos, który mieści do 50 tys. ton cukru.
Obecnie Cukrownia Kluczewo należy do Krajowej Spółki Cukrowniczej i jest jedną z siedmiu fabryk tego koncernu. Cukrownia zatrudnia 150 pracowników na stałe oraz  dodatkowo 100 osób w sezonie.
W trakcie kampanii przerabianych jest dziennie ok. 8,5 tysiąca ton surowca, z którego produkuje się 1200 ton cukru na dobę.
Głównymi klientami Cukrowni Kluczewo są firmy z Polski oraz Danii, Szwecji i Niemiec. Najczęściej kupowanym asortymentem jest cukier luzem, odbierany autocysternami.