Śliwkowa gmina z własnym logiem i marką

Śliwka z Lipowej (pow. żywiecki, woj. śląskie) jest coraz bardziej popularna. Wszystko to dzięki gminie Lipowa i Stowarzyszeniu Ziemi Lipowej. Tym razem postanowiły one stworzyć własną markę “Śliwkowa Lipowa”.

Marka związana jest z produktem lokalnym, czyli śliwką, a logo nawiązuje do sześciu sołectw gminy, jak również żółtych i tradycyjnych śliwek węgierek, z który gmina niegdyś słynęła. Będzie pojawiało się ono na wszystkich lokalnych produktach, folderach i materiałach promocyjnych, dotyczących gminy Lipowa.

Produkty rękodzielnicze, materiały promocyjne i powidła z logo "Śliwkowa Lipowa" pojawią się oczywiście na "Święcie śliwki" i "Dniach Lipowej", które w dniach 7-9 sierpnia odbędą się pod wspólnym hasłem  "Śliwkowa Lipowa". Wszyscy, którzy w tych dniach zawitają do gminy, będą mogli zobaczyć największy na Żywiecczyźnie pomnik śliwki, spróbować unikatowych śliwkowych burgerów i skosztować śliwkowych powideł smażonych na miejscu w wielkim kotle.

Pomysł odtwarzania tradycyjnych sadów śliwkowych narodził się w Lipowej niemal  równocześnie z powstaniem Stowarzyszenia Ziemi Lipowskiej. W 2011 r Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą” w którym stowarzyszenie wystartowało z projektem pt „Śliwkowe sady u stóp Skrzycznego”. Celem projektu było przywrócenie w Lipowej tradycyjnych sadów śliwkowych ze śliwką żniwką (żółtą śliwką).

Śliwka  żniwka była na terenie gminy Lipowa bardzo popularna, szczególnie w wyżej położonych miejscowościach (Ostre, Słotwina, Twardorzeczka). Dzisiaj śliwka żniwka występuje pojedynczo w sadach na terenie gminy. W ramach projektu z 2011 r odtworzono 30 sadów na terenie Lipowej, Słotwiny i Ostrego. W późniejszych latach Stowarzyszenie w ramach kolejnych projektów pozyskało środki na założenie hodowli podkładek (obecnie ponad 500), które są stopniowo szczepione, nie tylko śliwką żniwką, ale również tradycyjnymi odmianami drzew owocowych: jabłoni, grusz, czereśni.

Stowarzyszenie w ramach kolejnych projektów promuje nie tylko tradycyjne sady, ale również przetwory i potrawy ze śliwek, jak również rękodzieło o śliwkowej tematyce. W 2015 roku, do promocji i kultywowania śliwki jako produktu regionalnego aktywnie włączył się Urząd Gminy. Udało się m.in. nawiązać współpracę z gminą Iwkowa o podobnych śliwkowych tradycjach,  a dzięki kilku akcjom promocyjnym o śliwce z Lipowej usłyszała cała Polska. Od teraz wszystkie produkty, foldery i materiały promujące gminę będą miały wspólne logo z hasłem „Śliwkowa Lipowa”.