Ślimaczy biznes na skraju bankructwa; na jaką pomoc mogą liczyć producenci?

Producenci ślimaków bija na alarm. Pandemia COVID-19 spowodowała w tym dziale produkcji rolnej ogromne straty. Ceny spadają z tygodnia na tydzień. Przez ostanie kilka lat hodowcy nie mieli problemów ze sprzedażą, a ceny za kilogram dostarczonych ślimaków kształtowały się na poziomie 10-12 złotych. Natomiast dziś za kilogram płacą od 2,5 do 5 złotych.

W związku ze wstrzymaniem eksportu nie możliwości zbytu zebranych ślimaków. A tych nie można magazynować bez utraty wartości konsumpcyjnych przez dłuższy okres niż kila tygodni od momentu zbioru. Wynajęcie chłodni to dodatkowe koszty, na które hodowców w obecnej sytuacji  po prostu nie stać. Jeśli zaś ślimaków to nie da się sprzedać to trzeba będzie wydać kolejne pieniądze na ich utylizacje.

Na jaka zatem pomoc mogą liczyć producenci ślimaków?

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą skorzystać z dotacji przyznawanych w ramach pomocy dla przedsiębiorców w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została pomoc dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Do kredytów są stosowane dopłaty do ich oprocentowania w wysokości 2% w skali roku przez okres 12 miesięcy oraz jest udzielana gwarancja spłaty tych kredytów w okresie:39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Na podstawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw stosowane są 2% dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych – informuje resort rolnictwa

Jak ustaliliśmy, kredyty są udzielane przez banki, które zawarły stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są finansowane dopłaty do oprocentowania tych kredytów. Dopłaty będą stosowane do umów zawartych do dnia 30 czerwca 2021 r.

Czy pomoc ta okaże się wystarczająca? Czas pokaże, ile ferm ślimaczych przetrwa ten trudny dla nas wszystkich czas. Obecnie w naszych kraju produkuje się około 2 tysięcy ton ślimaków rocznie. Są to tylko przybliżone dane, ponieważ oprócz potentatów hodowlanych w tej branży istnieje również jeszcze masa małych producentów, którzy samodzielnie dostarczają ślimaki do Francji czy Włoch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności