Słabnie rosyjski rynek ziemniaka

Począwszy od lat 90. wielkość zbiorów ziemniaków w Rosji spada – w roku 1997 wynosiła jeszcze 40,0 mln ton, a od dwóch trzech lat utrzymuje stabilny poziom 27,0 – 30,0 mln ton w zależności od warunków pogodowych. Rosja to trzeci pod względem wolumenu produkcji ziemniaków kraj na świecie – tuż za Chinami i Indiami W roku 2012 zebrano w tym kraju 29,5 mln ton ziemniaków, a w bieżącym roku przewidywany jest niewielki spadek zbiorów – wstępnie oszacowany na około 28,3 mln ton.

Średnioroczna wielkość zbiorów za okres ostatnich pięciu lat 28,7 mln ton, przy czym najniższy wynik osiągnięto w roku 2010, kiedy to zebrano jedynie 21,1 mln ton ziemniaków. Średnioroczne spożycie tych warzyw w Rosji zmieniło się w ostatnim dwudziestoleciu – jeszcze w roku 1996 wynosiło ponad 17,0 mln ton, podczas gdy w roku 2006 spadło do 15,5 mln ton, a w roku minionym oszacowano je na niecałe 16,0 mln ton.
Wielkość importu ziemniaków w Rosji kształtuje się w zależności od wielkości produkcji – stanowiąc na przykład 0,1% udziału w łącznym wolumenie zaopatrzenia do nawet 3,15% w roku 2010 i 2011, kiedy to krajowe zbiory były rekordowo niskie. W minionym roku Rosjanie zaimportowali w sumie 452,7 tys. ton ziemniaków, w tym około 430,0 tys. ton stanowiły ziemniaki konsumpcyjne, a pozostałą ilość sadzeniaki (za to już w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku import ten wyniósł 422,0 tys. ton). W minionym roku najwięcej ziemniaków na rosyjski rynek trafiło między innymi z Egiptu – ponad 81,0 tys. ton, Azerbejdżanu – ponad 58,0 tys. ton i Chin – 51,0 tys. ton.
(wrp.pl, źródło: Attache Reports)