Słabe zainteresowanie kredytami

Zainteresowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatą państwa nie jest na razie zbyt duże. Z najnowszych danych, do których dotarł portal Wrp.pl, wynika, że banki udzieliły w styczniu zaledwie 11 kredytów na łączną kwotę 602 tys. zł. Z tego tylko 200 tys. stanowią kredyty inwestycyjne – reszta to klęskowe. Przez cały ubiegły roku banki udzieliły ponad 54 tys. kredytów z dopłatą ARiMR.

W pierwszym kwartale 2009 roku rolnicy będą mogli skorzystać z 13 rodzajów kredytów inwestycyjnych, w których lwią część oprocentowania pokryje ARiMR.
Są to kredyty na zakup ziemi, maszyn i urządzeń rolniczych, inwestycji w nowe technologie i mleczarstwo. Osobne linie utworzono dla młodych rolników i grup producenckich.
Banki współpracujące z Agencją udzielają kredytów z środków własnych, z ARiMR otrzymują dopłaty, które pozwalają obniżyć oprocentowanie rolniczych kredytów (od 40 do nawet 100% w przypadku inwestycji z przeznaczeniem na urządzenia służące do wykonywania rybołówstwa śródlądowego). Decyzję o udzieleniu kredytu podejmują banki, które są zobowiązane do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.
Na inwestycję możemy otrzymać maksymalnie 8 mln złotych -w dziale specjalnym. W pozostałych gospodartstwach kwota ta wynosi 4 mln zł. O największe kwoty kredytów mogą wnioskować zakłady przetwórcze – nawet do 16 mln złotych.Maksymalna kwota kredytu klęskowego to 4 mln zł (w przypadku działu specjalnego 8 mln zł).
Okresy spłaty wynoszą generalnie od 4 do nawet 20 lat (w przypadku kredytów inwestycyjnych).

Bank nie sfinansuje całej inwestycji. Kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% – na osadnictwo rolnicze, 90% – na gospodarstwa rodzinne), 70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnejoraz 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie.

Łączny limit akcji kredytowych, które przyznano ośmiu bankom w kraju, wynosi 1,5 mld zł (973 mln na kredyty inwestycyjne i 607 mln na klęskowe). Kredyty są dostępne w ośmiu bankach. Są to: Pekao, WBK, ING Bank Śląski, BGŻ, BPH, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski i Mazowiecki Bank Regionalny.

W 2008 r. banki udzieliły łącznie 54 111 kredytów preferencyjnych na kwotę 3,3 mld zł. Najwięcej kredytów udzielono w liniach kredytów klęskowych – 40 072 kredytów na kwotę 1,05 mld zł. Z kredytów inwestycyjnych największym zainteresowaniem cieszyła się linia kredytowa młody rolnik (nMR), w ramach której udzielono 6 223 kredytów na kwotę 1,08 mld zł. Z pozostałych linii inwestycyjnych najwięcej kredytów udzielono na zakup ziemi – w linii nKZ – 4 721 kredytów na łączną kwotę 0,52 mld zł.

MS/Wrp.pl