Słabe przezimowanie ozimych

Według wstępnej oceny przezimowania upraw ozimych GUS w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały gorzej niż w zeszłym roku. W zdecydowanej większości województw odnotowano straty w powierzchni zasianych ozimin wynikające z: występowania pleśni śniegowej, wymoknięcia roślin w zastoiskach wodnych na przedwiośniu, wyprzenia roślin na plantacjach na których długo zalegała gruba pokrywa śnieżna, dobowymi wahaniami temperatury, które powodowały rozmarzania w dzień i zamarzania w nocy wody z topniejącego śniegu.

Według wstępnej wiosennej oceny stanu upraw zanotowano niższą od ubiegłorocznej obsadę roślin żywych i kiełkujących na 1 m2 wszystkich zasianych jesienią 2009 upraw ozimych. W przypadku rzepaku i rzepiku ozimego liczba roślin żywych na 1 m2 wyniosła 55, podczas gdy w ubiegłym roku było to 85.
W badanych próbach polowych udział roślin żywych i nasion kiełkujących wyniósł w bieżącym roku dla rzepaku i rzepiku 83,2% (o 8,4 pkt proc. mniej).
Według oceny przeprowadzonej w listopadzie 2009 r. powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ponad 750 tys. ha tj. o 4,3% mniej niż wynosiły zasiewy z ubiegłego roku. Oceniany w listopadzie 2009 r. stan zasiewów rzepaku i rzepiku pod zbiory 2010 r. był dobry – średnia dla kraju wyniosła 3,8 stopnia kwalifikacyjnego. Oceny plantacji wahały się od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim do 4,0 w województwach: podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Ostateczna ocena strat zarówno zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br. Słabsze przezimowanie upraw w porównaniu z rokiem ubiegłym może nie mieć jednak wpływu na wysokość zbiorów upraw ozimych, zwłaszcza jeśli warunki agrometeorologiczne w dalszym okresie wegetacji będą korzystne.

Źródło: Oil Express nr 14, 13 maja 2010