Skutki przezimowania – pomoc MRiRW

W związku ze szkodami, które powstały w gospodarstwach w wyniku ujemnych skutków przezimowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 marca br. przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie też został przekazany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania.

Projekty zostały przekazane wraz z prośbą o ich przedłożenie do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.
Minister Marek Sawicki spotkał się także z delegacją rolników protestujących w Bydgoszczy, która brała udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas spotkania minister Sawicki przedstawił przygotowany przez resort program pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania. Program ten w najbliższym czasie ma być przedmiotem prac rządu.
Minister podkreślił, że rolnicy otrzymają pomoc, ale warunkiem będzie oszacowanie strat. Program przewiduje m.in. pomoc na dokonanie ponownego obsiania pól w wysokości: 78 zł na hektar uprawy żyta, 114 zł na hektar uprawy jęczmienia lub pszenżyta, 136 zł na hektar uprawy pszenicy, 136 zł na hektar uprawy rzepaku lub rzepiku.
W toku rozmów ustalono, że tegoroczne skutki złego przezimowania upraw uznać należy za klęskę i rolnicy zostaną objęci programem pomocowym.
Ponadto uzgodniono, że program będzie doprecyzowany o uzupełnienie katalogu upraw o ujemne skutki przezimowania na trwałych użytkach zielonych oraz ozimych plantacjach nasiennych, a także o możliwość stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach takich, jak ubezpieczenie społeczne.
Porozumiano się także co do tego, że nasiona wykorzystywane w 2012 roku do siewu na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania powinny być zwolnione z opłat licencyjnych.
Minister przypomniał, że poszkodowani rolnicy w ramach obowiązujących obecnie przepisów mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny zarówno obrotowy, jak i inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uruchomienia tych kredytów jest oszacowanie strat przez komisję powołaną przez wojewodę.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upoważni banki do przesuwania terminów spłat kredytów dla rolników i grup producentów rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania z zapewnieniem dopłat do oprocentowania tych kredytów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności