Skuteczne i bezpieczne zwalczanie chwastów w kukurydzy

Jednym z najważniejszych zabiegów wykonywanych w kukurydzy to eliminacja zachwaszczenia. Uzyskanie dobrej jakości ziarna czy kiszonki przy wysokich plonach jest możliwe tylko na wolnych od chwastów plantacjach.

Decyzja o wyborze właściwej technologii herbicydowej powinna być podjęta na podstawie:

• Terminu wykonywania zabiegu
• Skuteczności na chwasty występujące na polach
• Bezpieczeństwa wybranych substancji aktywnych dla kukurydzy
• Parametrów ekonomicznych zabiegu

W bieżącym roku INNVIGO oferuje zestaw RINCON 25 SG + HENIK 50 SG do powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w kukurydzy.

RINCON 25 SG zawiera rimsulfuron, sprawdzoną substancje aktywną do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.

HENIK 50 SG zawiera nikosulfuron, który charakteryzuje się wysoka skutecznością na chwasty jednoliścienne, przede wszystkim prosowate oraz niektóre dwuliścienne.
Termin wykonania zabiegu – od 2 do 7 liści kukurydzy, BBCH 12-17.