Skup zbóż większy niż przed rokiem

W ciągu trzech pierwszych miesięcy sezonu 2009/10 w kraju skupiono 2,3 mln ton zbóż, wynika z raportu GUS. Oznacza to wzrost skupu o 9% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W największym stopniu wzrost skupu dotyczy pszenżyta, wyższy jest również skup żyta, pszenicy i jęczmienia.

Tańszy niż przed rokiem złoty, a także przewaga podaży ziarna nad popytem w kraju sprzyja eksportowi ziarna zbóż, uważają analitycy. W pierwszych 8 miesiącach 2009 r. wyniósł on prawie 2,0 mln ton i był ponad trzykrotnie wyższy niż w całym 2008 r. Główni odbiorcy krajowego zboża to Niemcy, Hiszpania oraz pozostałe kraje UE. Ważnymi odbiorcami polskiej pszenicy są także kraje północnej Afryki. Import ziarna zbóż na poziomie ok. 630 tys. ton oznacza trzykrotny spadek wartości.
Światowe zbiory pszenicy w sezonie 2009/10 szacowane są na poziomie 668 mln ton (682 mln ton w sezonie poprzednim). W UE zbiory pszenicy to 139 mln ton. Produkcja tzw. zbóż paszowych na świecie wyniesie 1093 mln ton (1102 mln ton poprzednio), a w UE 151 mln ton. W krajach UE zebrano więcej niż w sezonie poprzednim jedynie żyta.