Skup rzepaku i ziarna zbóż

Należąca do Agencji Rynku Rolnego spółka Elewarr rozpoczęła już skup rzepaku i ziarna zbóż. Jak udało się nam ustalić w tym roku w ramach świadczonych usług spółka zamierza także przyjąć do odpłatnego składowania ok. 180 tys. ton produktów.

Zostały już zawarte umowy na składowanie w ilości 120 tys. ton. W elewatorach pozostaje jeszcze towar  w ilości ok. 70 tys. ton, ale jest on już sprzedany tylko jeszcze nieodebrany. Na realizację planów skupowo – usługowych Spółka zamierza wykorzystać 100% posiadanej powierzchni technologicznej.

W celu usprawnienia skupu magazyny spółki otwarte są od piątku do soboty, a w uzasadnionych przypadkach również w niedzielę. Pracownicy obsługują dostawców do ostatniego klienta – informuje ARR.
Elewarr Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym ze 100%-owym udziałem Agencji Rynku Rolnego. W Oddziałach posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności 644 tysiące ton. Magazyny spółki położone na terenie całego kraju są przystosowane do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. Ponadto Elewarr posiada udziały w trzech Spółkach zbożowo-przetwórczych o łącznej pojemności magazynowej 130 tysięcy ton