Skrobia ziemniaczana – wnioski o płatność niezwiązaną do 15 maja

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie przypomina, że w dniu 4 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 95, poz. 792).

W związku z powyższym producent rolny może ubiegać się o przyznanie płatności niezwiązanej, jeżeli spełnia następujące warunki:
a)jest wpisany do Rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej,
b)spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej producent rolny powinien złożyć w terminie do dnia 15 maja 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w mechanizmie zawarte są w Warunkach stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej oraz przeniesienia tego prawa – sektor skrobi ziemniaczanej” oraz w “Warunkach przyznania płatności niezwiązanej – sektor skrobi ziemniaczanej”, dostępnych na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie pod nr telefonu: 91 4648236 lub 914648261.