Skrobia bez kwotowania i premii

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, począwszy od sezonu 2012/2013 zostanie zniesione kwotowanie produkcji skrobi, przestanie obowiązywać cena minimalna i premie produkcyjne. Płatności tylko w formie niezwiązanej z produkcją wypłacane będą przez ARiMR.

Rynek produkcji skrobi ziemniaczanej objęty był szerokim zakresem regulacji i wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Służyły one utrzymaniu opłacalności produkcji skrobi ziemniaczanej oraz poprawie konkurencyjności produkcji w stosunku do skrobi wytwarzanej ze zbóż oraz tej, pochodzącej spoza UE.
Regulacje wprowadzały między innymi kwotowanie produkcji skrobi w państwach członkowskich. Kontyngent przyznany Polsce wynosił w ostatnich latach niespełna 145 tys. ton. Mimo znacznie większych możliwości zakładów produkcyjnych, kwota ta co roku nie była wykorzystywana.
W ramach ww. kwoty przyznawane były premie produkcyjne dla producentów skrobi ziemniaczanej. Ponadto, regulacje wpływały również na poziom cen pałaconych za ziemniaki skrobiowe. Plantatorom ziemniaków skrobiowych wypłacane były natomiast płatności z budżetu krajowego w formie związanej i niezwiązanej z ich produkcją.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, począwszy od sezonu 2012/2013 zostanie zniesione kwotowanie produkcji skrobi, a co za tym idzie, przestanie obowiązywać cena minimalna i premie produkcyjne, a płatności dla plantatorów będąwypłacane jedynie w formie niezwiązanej z produkcją. Będą miały zatem charakter historyczny, a rokiem referencyjnym do przyznania płatności będzie sezon 2007/2008. Płatności otrzymają więc rolnicy, którzy dostarczali ziemniaki w ramach umów kontraktacyjnych w tym właśnie okresie, będąc zarazem w dniu 14 marca 2012 r. wpisanym do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej (prowadzonego przez ARR). Kompetencje w tym zakresie zostały przejęte od Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o płatność z tego tytułu rolnicy będą musieli kierować zatem do oddziałów ARiMR-u.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności