Składki na KRUS

W I kwartale 2009 roku składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyniesie 30% emerytury podstawowej obowiązującej w grudniu 2008 r. (636,29 zł), tj. 191,00 zł – poinformował KRUS.

Ustawowy termin ich uregulowania składek na ubezpieczenie społeczne upływa 31 stycznia 2009 roku. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2009 r. została ustalona w wysokości 78,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł.

Wrp.pl