Skład mleka zależy od regionu produkcji

Zdaniem Polskiej Izby Mleka w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynników równoważności określających ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania przetworów mlecznych nie zostały ujęte sezonowe zmiany składu fizykochemicznego mleka, a także zmiany tego składu w zależności od regionu kraju.

Skład mleka produkowanego na terenach górskich różni się, bowiem od tego produkowanego np. na nizinach. Również nie zostało uwzględnione zróżnicowanie procesów technologicznych, różny poziom wydatków przedsiębiorstw, a także stosowanie innych maszyn i urządzeń. Są zakłady jak zaznacza PIM, które mają nowoczesny park maszynowy, z możliwością normalizacji białka na membranach, inne nie maja takiej możliwości.

– Uważamy, ze wartości podane w rozporządzeniu powinny zawierać tolerancje / odchyłki, np. 1 kg kefiru z dodatkiem owoców – 0,9 kg +/- 0,15 kg. Wielkości odchyleń powinny być ustalone przez specjalistów, w zależności od produktu mleczarskiego – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.