Skarby Europy zaklęte w szkle

Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza już po raz piaty organizuje konkurs ,,skarby Europy zaklęte w szkole’’, którego celem jest promocja przetworów domowych wykonanych surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Przepisy kulinarne przekazywane z pokolenia na pokolenie stały się ważnym składnikiem dziedzictwa kulturowego, którego należy pilnie strzec. Jednym z takich „strażników” jest konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle” pokazujący, że tradycja robienia przetworów jest nadal aktualna w wielu domach – informują organizatorzy.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być pełnoletni mieszkańcy obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego tj. osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich.

Przedmiotem konkursu są przetwory domowe oceniane w następujących kategoriach:
a) domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.) ,
b) domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne) i
c) domowe przetwory mięsne i rybne.

Zgłoszenie do udziału w konkursie należy przesłać najpóźniej do dnia 14 października 2016 roku  na adres:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn,
fax: 089 5354843
e-mail: skarbyeuropy@gmail.com ,
z dopiskiem: „Skarby Europy zaklęte w szkle”.

Natomiast własnoręcznie wykonane przetwory powinny zostać 15 listopada dostarczone do miejsca ich oceny podczas konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur”. O miejscu konferencji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 31 października 2016 roku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.