Skarb państwa odpowiedzialny za szkody łowieckie?

Zdaniem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej należałoby określić poziom strat w ujęciu procentowym w krajowej produkcji rolnej powstały w wyniku szkód łowieckich.

W ocenie ŚIR odpowiedzialność za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną powinien przejąć skarb państwa. Populacja zwierzyny (sarny, dziki) jest niedoszacowana, a zwierzyna żeruje na polach uprawnych , łąkach i pastwiskach, czyniąc ogromne szkody.

Budżet państwa chcąc utrzymać zwierzynę łowną na użytkach rolnych należących do rolników powinien płacić rekompensatę za ograniczenie prawa własności oraz zapewnić bazę pokarmową zwierzynie łownej. Łowieckie roczne plany hodowlane powinny być bezwzględnie opiniowane przez Rady Powiatowe Izb Rolniczych – mówi Ryszard Ciźla , prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR
Opracował: Samuel Skrzysz