ŚIR w  sprawie sytuacji w rolnictwie

Poniżej prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie sytuacji w rolnictwie i oceny dotychczasowych działań obecnego Rządu RP.

Wiele wprowadzanych przez obecny Rząd rozwiązań jest niekorzystnych lub połowicznych a większość spraw i problemów całkowicie pominięto pomimo zapewnień o trosce o los rolnictwa i rodziny rolnicze. Wprowadzony program 500+ jest programem socjalnym, dotyczy wszystkich rodzin wielodzietnych, mieszkających na wsi, nie tylko rolników i nijak się ma do poprawy sytuacji w gospodarstwach rolnych, oto konkretne przykłady:

 1. Zlikwidowano wcześniejsze emerytury dla rolników, dotychczas była możliwość przechodzenia na emeryturę rolniczą dla kobiet w wieku 55 lat, mężczyzn w wieku 60 lat. Obecnie odpowiednio: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. Zlikwidowano przywilej i zrównano tak jak dla wszystkich pomimo zapowiedzi i zapewnień że rolnicy będą mogli przechodzić na emeryturę wg. zasad jak dotychczas.
 2. Prawo łowieckie – ustawa została uchwalona ale przesunięta do realizacji w czasie o jeden rok. Nie zaplanowano pieniędzy w budżecie na wynagrodzenia rzeczoznawców do wyceny szkód oraz na odszkodowania za zniszczone plony.
 3. Sprzedaż bezpośrednia – strona społeczna proponowała, by kwota wolna od podatku wynosiła 75 000 rocznie, wprowadzono maksymalnie do 20 000 zł sprzedaży brutto. Powyżej tej kwoty wprowadzono 2 % podatek nie od dochodu a przychodu w formie ryczałtu. Miała być wprowadzona uproszczona procedura kontroli – jedna instytucja kontrolująca, pozostało bez zmian. W dalszym ciągu nie wprowadzono przepisów wykonawczych tj. rozporządzeń do ustawy.
 4. Eksport jabłek do Chin – jak na razie możliwość teoretyczna, dużo szumu a efektów brak. Wysokie koszty badań – koszty w ciemno ponosi rolnik, drogi transport, preferowane są odmiany jednokolorowe, rozbieżności w stosowaniu środków ochrony roślin.
 5. ASF – bioasekuracja, pozostaje problem dzików i zagrożenie przeniesienia wirusa z Ukrainy, duży zamęt, świadectwa weterynaryjne – krótkie terminy ważności, obowiązkowe kolczyki, tatuaże, – sprzedaż tuczników z tzw. terenów zapowietrzonych, nikt nie chce kupować trzody chlewnej, która przerasta. Sztuki przerośnięte przeznacza się do utylizacji. Ogromne straty dla rolników i państwa.
 6. Kolejne ogniska ptasiej grypy – aktualny problem, który wystąpił na terenie Polski Zachodniej oraz Podkarpacia, rolnicy którzy hodują drób zmuszeni są do likwidowania całych stad gęsi i indyków znajdujących się w strefie zapowietrzonej. Dotychczas zlikwidowano około 4 mln. sztuk drobiu.
 7. Dopłaty do ubezpieczeń upraw w 2016 r. Zapowiedź, że będą duże dopłaty do ubezpieczeń, cóż z tego jak mało przeznaczono pieniędzy w budżecie. Pula do ubezpieczeń od złego przezimowania w okresie 2016/2017 została wyczerpana po 3 dniach, wielu rolników zostało pozbawionych możliwości ubezpieczeń, odeszło z przysłowiowym kwitkiem.
 8. Obrót ziemią – miało być uszczelnienie dla cudzoziemców, spekulantów i obszarników a mocno ograniczono obrót wewnętrzny krajowy małych działek, ilość ugorów wzrasta. Duża ingerencja w prywatną własność państwowej ANR. Miało być jak we Francji a tam za obrót ziemią rolną odpowiedzialna jest pozarządowa organizacja SAFER.
 9. CETA – sojusz liberałów z PIS – em popierający porozumienie z Kanadą. Brak rozwiązań prawnych w Polsce, regulujących kwestie uprawy, importu, przetwarzania, oznakowania produktów żywnościowych. Kanada jest krajem w którym większość produktów jest z GMO. Zwiększy się dominacja wielkich korporacji ponadnarodowych w naszym kraju.
 10. Kontraktacja – ceny gwarantowane – szumne zapowiedzi ,działań skutecznych brak. Bez precyzyjnych rozwiązań prawnych w tym zakresie polscy rolnicy będą całkowicie zdani na łaskę przetwórców w zdecydowanej większości pod kontrolą obcego kapitału.
 11. Repolonizacja w przetwórstwie – monopol i dyktat firm zagranicznych umacnia się, do niemieckich doszły ukraińskie.
 12. Paliwo rolnicze – zwrot akcyzy na 2017 rok bez zmian a ceny paliwa rosną, a wraz z nimi koszty produkcji w rolnictwie. Nie uwzględniono propozycji Izb, które wnioskowały o podniesienie dopłaty do 1.2 zł w roku 2017, dopłata pozostaje na tym samym poziomie jak w roku 2016 tj. – 1 zł do litra paliwa rolniczego i 96 litrów na 1 ha. Izby wnioskowały o 120 l/ha.
 13. Stabilizacja dochodu rolników – brak kontynuacji prac nad utworzeniem funduszu stabilizacyjnego. Aktualnie odstąpiono a problem narasta.
 14. OZE – wiatr, słońce, biogazownie, biomasa, bioetanol, biodiesel. Inwestuje się w kopalnie węgla, które są jak studnie bez dna, odnawialne źródła energii poszły w odstawkę a mogły by być dodatkowym źródłem dochodów dla gospodarstw rolnych.
 15. Nagonka na grupy producentów – często traktuje się je jak grupy przestępcze pokazując incydentalne patologie.
 16. Zapowiadano znaczny wzrost dopłat bezpośrednich dla polskich rolników, lecz praktycznie nie podjęto tematu.
 17. Eksport na tzw. nowe rynki – pozostał w sferze szumnych zapowiedzi, planów i nadziei. Zdecydowanie łatwiejszy jest import do Polski. Największym odbiorcą naszych produktów spożywczych pozostaje UE.
 18. Embargo – Rosja – Ukraina – UE – prymat polityki nad gospodarką, inne kraje dogadują się dwustronnie z Rosją. Polski Rząd kontynuuje politykę konfrontacyjną z Rosją, za chwilę zostaniemy sami na placu boju, nawet Ukraina realizuje swoje narodowe cele. W efekcie rynek owoców, warzyw, zboża, kukurydzy, przetworów mięsnych i mlecznych pozostaje bez perspektywy i nadziei na lepsza przyszłość. Aktualne ceny na większość produktów rolnych nie gwarantują zwrotu poniesionych kosztów.
  Wypłacane wcześniej dopłaty bezpośrednie w formie zaliczki na 2017 r. doraźnie mają uspokoić narastające niezadowolenie rolników. A co będzie na wiosnę. Czy o tym pomyślano?

Szanowny Panie Prezesie, wątpliwości czy działania obecnego Rządu RP dobrze służą rolnictwu w naszym kraju zgłaszali podczas spotkania w dniu 1 grudnia br. przedstawiciele związków zawodowych i branżowych z woj. świętokrzyskiego. Komunikat z tego spotkania Zarząd ŚIR przesyła w załączeniu. Z wypowiedzi przedstawicieli związków, jednoznacznie wynika iż związki na forum ogólnopolskim powinny zorganizować spotkanie negocjacyjne z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach, które wywołują duże niezadowolenie wśród rolników. W przypadku braku porozumienia zorganizować protest przed siedzibą MRiRW.
Zarząd ŚIR zwraca się do Zarządu KRIR o podjęcie inicjatywy w celu zorganizowania spotkania przedstawicieli związków i organizacji rolniczych z Panem Krzysztofem Jurgielem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odnośnie spraw zawartych w stanowisku Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Na koniec należy zadać pytanie czy kwestie zawarte w stanowisku odnoszące się do gospodarstw rolnych i rodzin rolniczych potwierdzają dobrą zmianę w rolnictwie?

Stanowisko zostało skierowane do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza oraz do wiadomości Posła RP Marka Kwitka, Ministra Krzysztofa Jurgiela i  Wojewody Agaty Wojtyszek.

Źródło: ŚIR