ŚIR postuluje – obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych

Świętokrzyska Izba Rolnicza postuluje o wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych w odniesieniu do wszystkich 100% gospodarstw, które składają wnioski o dopłaty bezpośrednie – z dopłatą z budżetu państwa 80% wyliczonej stawki.

– Odpowiedzialność ubezpieczającej firmy ma zastosowanie do wysokości kosztów  produkcji danej uprawy w oparciu o wyliczenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pełny zakres ubezpieczenia ponad wyliczone koszty produkcji może być dobrowolny na zasadach dotychczasowych z dopłatą budżetu państwa do 65% – wyjaśnia Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR