Siódma biogazownia Poldanoru

Poldanor – jeden z największych producentów trzody chlewnej w Polsce oraz lider na polskim rynku biogazowni rolniczych, otworzył 18 kwietnia 2011 r. w Uniechówku, w województwie pomorskim, nową biogazownię rolniczą. To siódma tego typu bioelektrownia” na Pomorzu i już czwarta w samym powiecie człuchowskim.”

Pierwsza biogazownia pod marką Poldanor powstała w 2005 r. w Pawłówku, a kolejne inwestycje powstały w Płaszczycy, Kujankach, Koczale, Nacławiu i Świelinie. W planach na najbliższe 3 lata spółka ma budowę kolejnych 6 biogazowni w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.Łączna moc instalacji biogazowych spółki ma wynieść 13 MWe, co odpowiada zapotrzebowaniu energetycznemu 35-40 tysięcy gospodarstw domowych.

Zielona” energia elektryczna wytwarzana w Uniechówku zostanie przede wszystkim zużyta na zaspokojenie potrzeb technologicznych biogazowi oraz pobliskiej fermy trzody chlewnej. Nadwyżkę energii w ilości ok. 75-85 proc. produkcji spółka zamierza sprzedawać do sieci elektrycznej. Natomiast wytwarzana również w procesie energia cieplna zużywana jest na potrzeby technologiczne biogazowni oraz do ogrzewania własnych budynków produkcyjnych. Niestety, z powodu braku możliwości sprzedaży nadwyżki energii cieplnej, usuwana jest ona do atmosfery.

Energia wytwarzana jest tutaj z gnojowicy (odchody zwierzęce z fermy trzody chlewnej zarządzanej przez spółkę Poldanor), z kiszonki z kukurydzy oraz produktów i półproduktów z produkcji roślinnej.

– Konsekwentnie realizujemy nasz cel polegający na budowie biogazowni przy naszych fermach, co bardzo dobrze wpisuje się w europejską strategię rozwoju rolnictwa wykorzystującego nowoczesne i przyjazne otoczeniu technologie. Poldanor udowadnia, iż duże i efektywne przedsiębiorstwa stanowią i będą stanowić niezwykle istotny element zrównoważonego rozwoju rolnictwa w naszym kraju poprzez rozwój źródeł energii odnawialnej – mówi Grzegorz Brodziak, prezes zarządu Poldanor.

W skład biogazowni rolniczej w Uniechówku wchodzą następujące obiekty: plac na komponenty, zbiornik wstępny (1464,0 m3), zbiornik na komponeny (962,0 m3), zbiornik fermentacyjny nr 1 (3 990,0 m3), zbiornik fermentacyjny nr 2 (2 490,0 m3), budynek techniczny, budynek pomp, system oczyszczania biogazu, chłodnica, stacja transformatorowa biogazowni, agregat prądotwórczy o mocy 1 063 kWe i 1 081 kWt, a także kocioł grzewczy o mocy 1 200 kW.

Główne obiekty na terenie biogazowni zostały uzupełnione o dodatkowe elementy zagospodarowania: studnie i zbiorniki pomocnicze, drogi dojazdowe, sieci i instalacje przesyłowe oraz przyłącza. Zbiornik dwukomorowy na gnojowicę przeznaczony jest do magazynowania i przechowywania nawozu organicznego pochodzącego z biogazowni.

Roczny wsad do biogazowni rolniczej w Uniechówku wynosi: gnojowica (ok. 36 500 ton/rok) oraz kiszonka kukurydziana (ok. 17 520 ton/rok).

Roczna produkcja biogazowni rolniczej w Uniechówku – biogaz: ok. 4 029 178 m3/rok, energia elektryczna: ok. 8 380 692 kWh/rok oraz energia cieplna: ok. 8 696 052 kWh/rok.

Jak powstaje biogaz?
Biogazownie rolnicze wytwarzają biogaz w procesie technologicznym opartym na fermentacji mezofilnej (37+/-2oC) lub termofilnej (52+/-2oC). Powstaje biogaz o zawartości 58-64% biometanu i 36-42% dwutlenku węgla. Surowcem energetycznym mogą być odpady produkcji zwierzęcej i roślinnej, kiszonka kukurydziana, śruta zbożowa i gliceryna. Odpadem poprodukcyjnym biogazu jest przefermentowana mieszanina użytych substratów, która można wykorzystać do nawożenia pól uprawnych lub produkcji kompostu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności