Silny budżet UE

Dochody z działalności rolniczej wynoszą jedynie połowę średnich dochodów w UE, a popyt na żywność wzrasta. W związku z tym, Copa-Cogeca opublikowała nowy raport, który wyjaśnia dlaczego potrzebny jest silne budżet Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Działanie to ma miejsce tuż przed szczytem UE w sprawie przyszłości budżetu UE na lata 2014-2020 (w sprawie Wieloletnich Ramy Finansowych ), który odbędzie sie w dniach 7-8 lutego 2013.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen powiedział: „Wydatki na rolnictwo stanowią mniej niż 1% wszystkich wydatków publicznych UE. Dodatkowe cięcia w budżecie WPR są nie do przyjęcia. Propozycja Komisji juz oznacza ciecie o 10% w budżecie WPR, a ostatnie propozycje Przewodniczącego Rady Pana Van Rompuya spowodowałoby ogromne cięcia w płatnościach bezpośrednich dla rolników, wynoszące aż do 30% w niektórych krajach, na co nie można się zgodzić. To działanie spowodowałoby wzrost bezrobocia na obszarach wiejskich UE, oraz zaostrzenie ryzyka w dobie kryzysu gospodarczego. Bez WPR, mielibyśmy 27 odrębnych polityk w 27 państwach członkowskich, co kosztowałoby rządy zdecydowanie więcej niż WPR. Wydatki na rolnictwo powinny zostać utrzymane na aktualnym poziomie do 2020 r. w celu zapewnienia rentowności sektora, co jest niezbędne ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność oraz tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich UE. W związku z tym kluczowe znaczenia ma błyskawiczna decyzja”.

Rolnicy już zmagają się z wysokimi kosztami środków produkcja, które często nie są zrekompensowane dochodami z rynku. Ponadto borykają się z wahaniami rynków, kosztowymi regulacjami i normami nieobowiązującymi towarów importowanych do UE. Dalsze cięcia nie sa uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia Nowe innowacyjne technologie produkcji są również potrzebne, by poprawić produktywność rolnictwa europejskiego i sprostać zapotrzebowaniu na żywność na świecie, które najprawdopodobniej wzrośnie o 70% do roku 2050.

COPA-COGECA