Siewy rzepaku w pełni

Rolnicy doskonale wiedzą, jak istotny jest dla wzrostu i rozwoju roślin termin siewu. Na drugą połowę sierpnia przypada termin agrotechniczny siewu rzepaku ozimego w Polsce Centralnej.

W Gospodarstwie Nasiennym w Laskach koło Warki zakończono uprawę przedsiewną pod rzepak ozimy i rozpoczęto siew tej rośliny. Ponownie w tym tygodniu odwiedziłem gospodarstwo w Laskach i zadałem kierownikowi gospodarstwa Panu Andrzejowi Hołowni kilka pytań dotyczących siewu rzepaku ozimego.

Kiedy zaczął Pan siewy rzepaku?

– Dzięki sprzyjającej pogodzie w tym roku, siewy rozpoczęto zgodnie z planem we czwartek 22 sierpnia.

Jaką jest powierzchnia przeznaczona pod rzepak do obsiania w gospodarstwie?

– 84 hektary.

Jakie odmiany są wysiewane w gospodarstwie?

– Siejemy jedną odmianę ,,Safera”, a zbiory sprzedajemy do zakładów tłuszczowych.

Dlaczego właśnie ta odmiana?

– Uprawiamy ją trzeci rok z kolei u siebie, ponieważ jest to nasza odmiana Danko, którą mamy na wyłączność. Generalnie wysiewamy swoje odmiany.

Ile wysiewa się nasion na hektar? 

– 500 tys. na hektar, a w kilogramach to 2,2. W worku jest 1 jednostka nasion, czyli 1.5 mln. sztuk i to wystarcza na 3 hektary.

Jak wygląda nawożenie mineralne pod rzepak?

– W tej chwili przedsiewnie jest wysiewany nawóz NPK 8:19:30 w dawce średnio 300 kg na hektar w zależności od pola.

Kiedy planowany jest koniec siewów rzepaku?

– W przyszłym tygodniu w środę.

A co z jesienną ochroną rzepaku?

– W tej chwili bezpośrednio po siewie stosujemy Colzor Trio w dawce 3 litry na hektar. Później będzie wykonany zabieg na chwasty jednoliścienne, głównie samosiewy zbóż. Natomiast, jeśli chodzi o ochronę grzybową i skracanie roślin, to będzie stosowany Tilmor z Caryxem. Dawki będą ustalane zależne od tego, czy będzie potrzeba silnego skracania czy nie.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Wojciech Suwara