Siew zbóż w koncepcji Rolnictwa 4.0

Nowoczesne siewniki zbożowe są wyposażone w zintegrowane z elektronicznym sterowaniem elektryczne napędy aparatów wysiewających, dzięki czemu możliwy jest siew w technologii zmiennego dawkowania. Fot: SGGW

Synonimami czwartej rewolucji technologicznej w rolnictwie określanej mianem Rolnictwo 4.0 są automatyzacja, cyfryzacja i robotyzacja. Rozwiązania techniczne opisane tymi terminami znajdują coraz szersze zastosowanie w technice rolniczej w tym również w maszynach do siewu nasion. Dzięki automatyzacji i cyfryzacji siewniki, zarówno te uniwersalne jak i punktowe, wpisują się w koncepcję Rolnictwa 4.0 i odpowiadają wymaganiom rolnictwa zrównoważonego, które staje się trendem wynikającym ze zmian klimatycznych i warunków ekonomicznych.

Przyszłościowym trendem niewątpliwie będzie agregowanie siewników z autonomicznymi robotami polowymi pełniącymi rolę źródła napędu oraz nośników narzędzi. W takim układzie udział człowieka w zabiegu siewu będzie ograniczony do nadzoru pracy autonomicznych agregatów.

Automatyka i cyfryzacja pomagają wykonać prawidłowo siew

Stare powiedzenie „zbieramy to co zasialiśmy” jest nadal aktualne. W dobie zmian klimatycznych znaczenia nabiera nie tylko odpowiednie przygotowanie gleby i tzw. łoża pod siew ale również precyzyjna aplikacja nasion.

Prawidłowo wykonany siew roślin jest ważnym elementem warunkującym uzyskanie wysokich plonów. Błędy popełnione podczas tego zabiegu przyczyniają się do opóźnienia wschodów czy redukcji obsady, co wpływa negatywnie na dalszy rozwój roślin. Na poprawność wykonanego siewu wpływ mają takie czynniki jak termin siewu, temperatura gleby, głębokość siewu czy norma wysiewu.

W przypadku pierwszych czynników pomocne okazują się takie rozwiązania jak stacje meteo monitorujące pogodę nad danym polem oraz czujniki polowe mierzące m in. temperaturę i wilgotność gleby dzięki czemu można wybrać odpowiedni moment na wykonanie siewu.

Głębokość siewu jak i zachowanie normy wysiewu to czynniki zależne w dużej mierze od jakości pracy siewnika. W tym przypadku przydatne okazują rozwiązania elektroniczne i cyfrowe do jakich zalicza się układy sterujące pracą zespołów roboczych i sensory mierzące parametry pracy siewnika. Umożliwiają one zmianę parametrów siewu oraz pozwalają nadzorować proces aplikacji nasion do gleby.

Stąd też technika siewu przeżywa kolejny renesans. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym obecnie oferowane siewniki mogą zapewnić odpowiednią głębokość aplikacji nasion, zagęszczenie gleby w zasianych pasach ale również wysoki komfort obsługi tych maszyn.

Elektroniczne sterowanie dawką wysiewu nasion i nawozów

Powszechnym rozwiązaniem, które wpisuje się w trendy konstrukcyjne w nowoczesnych siewnikach zbożowych jest elektryczny napęd aparatów wysiewających. Trendem utrzymującym się od lat jest zastosowanie centralnego aparatu wysiewającego zintegrowanego z silnikiem elektrycznym. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość sterowania dawką nasion również w trybie automatycznym z wykorzystaniem nawigacji GPS.

Standardem w nowoczesnych agregatach uprawowo-siewnych jest układ transferu danych ISOBUS połączony z terminalem znajdującym się w kabinie ciągnika. Terminal ISOBUS może obsługuje kilka funkcji jednocześnie np. nadzoruje i steruje wysiewu nasion oraz zbiera informacje na temat wydajności i czasu pracy, ilości wysianych nasion itp. Dane te w dalszej kolejności mogą być eksportowane do oprogramowania zarządzającego produkcją w gospodarstwie.

Elektroniczne sterowanie dawką wysiewu umożliwia pracę siewnika w systemie Rolnictwa Precyzyjnego. Z wykorzystaniem nawigacji GPS aparat wysiewający dozuje nasiona w danym obszarze pola na podstawie map aplikacyjnych.

Elektroniczne sterowanie siewnikiem może obejmować czujniki przepływu ziarna przez przewody nasienne, które zliczają ilość nasion kierowanych do redlic. W takim systemie aplikowanie nasion może odbywać się nie na podstawie dawki wyrażonej w kg/ha a obsady nasion na 1 ha.

Siewniki z sensorami

Tendencje dostrzegane w wielu branżach przemysłowych polegające na umieszczaniu na maszynach różnego rodzaju czujników monitorujących ich pracę i stan techniczny docierają również do sektora maszyn rolniczych. W nowoczesnej koncepcji siewu zachodzi potrzeba bezpośredniego pozyskania danych podczas siewu dotyczących właściwości gleby w danej strefie pola niezbędnych do doboru w czasie rzeczywistym odpowiedniej głębokości siewu i zagęszczenia gleby po umieszczeniu nasion. W tym celu pomocne okazują się czujniki dokonujące pomiaru m.in. temperatury i wilgotności gleby, pH jak i ilości materii organicznej zintegrowane z systemem sterowania siewnikiem, który na podstawie tych danych może dobrać odpowiednią głębokość siewu.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj