Siew międzyplonów tylko do końca września

Rolnicy, którzy ostatni rok realizują zobowiązanie podjęte w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego starego PROW, nie mają co liczyć na odroczenie terminu wysiewu międzyplonów.

W odpowiedzi na wniosek KRIR złożony dnia 26 sierpnia 2015 r. o odroczenie terminów wysiewu poplonów i międzyplonów ścierniskowych, obowiązujących rolników realizujących pakiet ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-20 oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-13 oraz o wyjaśnienie, jaki termin siewu obowiązuje rolników, którzy ostatni rok realizują pakiet ochrona gleb i wód w ramach PROW 2007-13, ministerstwo rolnictwa poinformowało, że na stronie internetowej resortu rolnictwa, został umieszczony komunikat dla rolników realizujących w zakresie międzyplonów pakiety w ramach starego PROW. W komunikacie tym szczegółowo opisano sposób postępowania w przypadku braku możliwości wysiania międzyplonu.

Jednocześnie, odpowiadając na pytanie dotyczące terminu wysiewu międzyplonów w przypadku rolników, którzy ostatni rok realizują zobowiązanie w ramach pakietu 8. Ochrona gleb i wód działania Program rolno środowiskowy PROW 2007-2013, przekazuję następujące informacje.
Dla rolników, którzy ostatni rok realizują zobowiązanie podjęte w ramach starego PROW, wymogi pakietu, w tym termin wysiewu międzyplonów nie uległ zmianie i:
w przypadku międzyplonu ozimego wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września;
w przypadku międzyplonu ścierniskowego wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego powinno nastąpić również najpóźniej do dnia 30 września.

Renata Struzik, źródło: KRIR