Sierpień z nowymi produktami w ofercie INNVIGO

Oferta INNVIGO wraz z nadejściem sierpnia wzbogaciła się o dwa nowe herbicydy: WICHER 500 SC i BARISTO 500 SC. Stosowane są one do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach rzepaku ozimego, kapusty głowiastej białej oraz kalafiora.

Preparaty te zawierają doskonale znaną i sprawdzoną substancję czynną – napropamid (500 g/l) przeznaczoną do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach rzepaku ozimego, kapusty głowiastej białej oraz kalafiora. Zapisy etykiet przewidują możliwość stosowania nowo zarejestrowanych preparatów w mieszaninach zbiornikowych z produktami zawierającymi metazachlor (Metax 500 SC, Mezotop 500 SC) oraz chlomazon (Efector 360 CS, Boa 360 CS).

za: INNVIGO