Sieci handlowe pod kontrolą

Zdaniem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej resort rolnictwa powinien zając się budowaniem mechanizmów wsparcia i ochrony wewnętrznego rynku poprzez stosowanie uzasadnionych praktyk kontroli i nadzoru nad praktykami wielkopowierzchniowych sieci handlowych prowadzących działalność na terenie RP.

Jak zaznacza ŚIR należy egzekwować, aby importowana żywność spełniała wszystkie normy Unii Europejskiej i krajowe odnośnie jakości i stosowania środków ochrony roślin i dobrych praktyk rolniczych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na import spoza UE. Ponadto sieci handlowe powinny być zobowiązane do zaopatrywania się w 50% w produkty pochodzące z rynku lokalnego – mówi Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR