SGGW zakończyła I etap rekrutacji na studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość, weterynaria, budownictwo, logistyka, gospodarka przestrzenna oraz ekonomia to najbardziej popularne kierunki studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW kończy I etap rekrutacji na studia stacjonarne.

Na 32 kierunki studiów stacjonarnych łącznie zarejestrowało się ponad 13 tysięcy kandydatów. Na najbardziej popularny kierunek finanse i rachunkowość, w pierwszym etapie rekrutacji chciało się dostać blisko 1 200. kandydatów. Ponieważ SGGW przygotowała 120 miejsc, o każde z nich walczyło 10 osób. Na kierunek weterynaria zarejestrowało się blisko 950. kandydatów (9 os./miejsce). Trzecie miejsce pod względem popularności kierunków zajmuje budownictwo, na które chce się dostać ponad 800 osób (6 os./miejsce). Uczelnia chce na ten kierunek przyjąć 135 osób. Na logistykę zarejestrowało się także blisko 800 osób (6,6 os./miejsce), ale uczelnia zaplanowała dla kandydatów 120 miejsc. Na kierunek gospodarka przestrzenna chciało się dostać ponad 760. kandydatów (8,4 os./miejsce). Tu uczelnia oferuje tylko 90 miejsc. Bardzo popularnym kierunkiem jest także ekonomia, na którą zarejestrowało się blisko 750 osób (6,2 os./miejsce).

Podczas rekrutacji w biegłym roku akademickim najbardziej popularnymi kierunkami były: Gospodarka przestrzenna, Finanse i rachunkowość, Dietetyka, Weterynaria, Biotechnologia,, Ekonomia oraz Budownictwo.
Ponieważ w każdym etapie rekrutacji kandydaci mogą wskazać tylko jeden kierunek studiów na który chcieliby się dostać, wymienione kierunki są studiami tak zwanego pierwszego wyboru.
Nadal trwa rekrutacja na pozostałe formy studiów, a kolejnym etapem rekrutacji na studia stacjonarne jest składanie dokumentów (od 9. do 19. lipca). Podczas kwalifikacji uzupełniającej kandydaci mają dostęp do swojej pozycji na listach rankingowych poszczególnych kierunków studiów oraz mają możliwość dokonywania zmian wyboru studiów. Istnieje także możliwość rejestracji nowych kandydatów na pozostające wolne miejsca. Ten etap rekrutacji rozpocznie się 19 lipca.

W roku akademickim 2012/2013 uczelnia przygotowała na 32. kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia blisko 11 000 miejsc. Na studia stacjonarne I stopnia SGGW przyjmie 3525 osób, a na studia niestacjonarne I stopnia 2860 osób. Na studiach stacjonarnych II stopnia uczelnia przygotowała 2711 miejsc, a na studiach niestacjonarnych II stopnia 1890.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez Internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów.

Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do Internetu uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku na którym chcą studiować.

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych są dostępne na stronie internetowe uczelni www.sggw.pl w zakładce Rekrutacja.

dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW