SGGW najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie po raz drugi z rzędu otrzymała tytuł Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce”. W konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne, uczelnie zostały wnikliwie ocenione pod względem stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania oraz innowacyjnych działań realizowanych w sektorze szkolnictwa wyższego.”

Kryteria oceny uczelni były bardzo szczegółowe i wymagały od najlepszych wykazania, że w procesie dydaktycznym i naukowym z sukcesem stosują nowoczesne rozwiązania informatyczne. Oceniano między innymiw jaki sposób uczelnie są widoczne w Internecie. SGGW posiada multimedialną, dostosowaną do trendów obowiązujących w sieci stronę główną uczelniwww.sggw.pli mimo że strona powstała ponad 2 lata temu, uczelnia już pracuje nad nową, jeszcze bardziej przejrzystą witryną WWW. SGGW posiada także telewizję internetowąwww.sggw.tvoraz kilkanaście wydziałowych stron internetowych. Ponadto uczelnia ma swoje profile naYou Tubeiportalach społecznościowych.
W konkursie oceniano takżewykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce, w tym między innymi edukację poprzez Internet, wyposażenie sal dydaktycznych, wykorzystywanie technologii ułatwiających studiowaniei dostęp do wiedzy. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi między innymi jako lider unijnego projektu Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, który ma za zadanie między innymi: wdrażanie i upowszechnianie kształcenia na odległość (studia eRolnictwo), podnoszenie kompetencji kadry akademickiej poprzez szkolenia, umożliwienie absolwentom zdobycia praktyki – także zagranicą, wdrożenie rozwiązań stosowanych w zagranicznych uczelniach w zakresie LCT w nauczaniu oraz wsparcie studentów i absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, w tym poprzez analizę losów absolwentów.
Kapituła konkursu oceniała także użyte przez uczelnietechnologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy. Analizowano między innymi elektroniczne systemy rejestracji kandydatów na studia, e-dziekanat, elektroniczne indeksy, dostęp do zbiorów bibliotecznych on-line, korzystanie z elektronicznych baz danych oraz licencje darmowego dla studentów oprogramowania.
Takżetworzenie perspektyw zawodowych dla absolwentówbyło ważnym elementem oceny. W SGGW funkcjonuje Sekcja Promocji Absolwentów “Agrokadra”, specjalny portal internetowywww.bk.sggw.pl przeznaczony dla studentów i absolwentów, którego zadaniem jest pomoc w zdobyciu pracy, działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, poszczególne wydziały aktywnie współpracują z wieloma branżowymi przedsiębiorstwami, a studenci korzystają z bezpłatnych szkoleń wspomagających poruszanie się na trudnym rynku pracy. Oceniano także certyfikaty posiadane przez uczelnie oraz laboratoria akredytowane.
Konkurs na “Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” był prowadzony w dwóch oddzielnych kategoriach dla uczelni publicznych i niepublicznych.
Zwycięzcy w kategorii uczelnie publiczne:
1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2.Politechnika Gdańska
3.Uniwersytet w Białymstoku
Zwycięzcy w kategorii uczelnie niepubliczne:
1.Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
2.Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
3.Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW