Sezonowe wahania cen zbóż

Rozpoczęcie zbiorów jęczmienia ozimego w południowo-zachodniej części kraju zapoczątkowało sezonowy spadek cen zbóż, głównie paszowych. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 05-11.07.2010 r. przeciętna cena skupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 411 zł/t, tj. o 5,5% niższym niż tydzień wcześniej i o 2,3% niższym niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 1,7% droższe niż przed rokiem.

Średnia cena skupu kukurydzy uległa obniżeniu o 2,2%, do 589 zł/t. Była to cena o 3,5% wyższa niż przed miesiącem, ale aż o 13% niższa niż przed rokiem. Za pszenicę konsumpcyjną w skupie krajowym przeciętnie płacono 555 zł/t wobec 549 zł/t tydzień wcześniej. W tym czasie cena żyta konsumpcyjnego, podobnie jak w poprzednim tygodniu, wynosiła 365 zł/t. Ceny te były wyższe niż przed miesiącem odpowiednio o 7,4% i o 1,4%. W odniesieniu do notowań sprzed roku ziarno tych zbóż było tylko nieznacznie (o 0,4%) droższe.

W dniach 12-15.07.2010 r. na krajowych giełdach towarowych pojawiły się pierwsze oferty sprzedaży jęczmienia z nowych zbiorów po 370 zł/t, a z kosztami transportu po 410 zł/t. Ofertowe ceny sprzedaży ubiegłorocznych zbóż kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 535-620 zł/t, pszenica paszowa 530-570 zł/t, żyto konsumpcyjne 330-415 zł/t, a kukurydza 570-650 zł/t.
Źródło: ARR