Sezonowa obniżka cen zbóż

Zwiększone dostawy zbóż do skupu ze zbiorów 2019 roku przyczyniły się do sezonowej obniżki cen ziarna. Jak podaje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w drugim tygodniu sierpnia 2019 r. za pszenicę konsumpcyjną, tak jak tydzień wcześniej, płacono średnio 678 zł/t. Było to o 3% mniej niż przed miesiącem i o 13% mniej niż przed rokiem.

Żyto konsumpcyjne kupowano przeciętnie po 545 zł/t, o 3% taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to było o 7,5% tańsze przed miesiącem i o 16% tańsze niż w porównywalnym okresie 2018 r.

Natomiast średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 634 zł/t, o około 6% wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 2% wyższym niż przed miesiącem. Jednak w porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 13% tańsze.

Za kukurydzę płacono średnio 706 zł/t, o około 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc wcześniej. Ziarno to było o 4% tańsze niż przed rokiem.

Źródło: KOWR

Opracował: Krzesimir Drozd