Serbia uczy się od Polski

W dniach 12-16 marca br. gościła w Polsce trzyosobowa delegacja ekspertów ds. zdrowia roślin z Republiki Serbii, na czele z Prof. Janem Boćanskim, Dyrektorem Departamentu Ochrony Roślin i doradcą Ministra Rolnictwa, Handlu, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Serbii. Wizyta ta, współorganizowana i finansowana przez Komisję Europejską, miała na celu zapoznanie przedstawicieli Serbii z praktycznym zastosowaniem prawodawstwa fitosanitarnego i systemem kontroli zdrowia roślin w Unii Europejskiej.

Polska została wybrana przez Serbów z uwagi na szereg podobieństw pomiędzy oboma krajami. Koledzy z Serbii byli szczególnie zainteresowani rejestracją producentów i paszportowaniem, ale poruszano też kwestie nasiennictwa i środków ochrony roślin. Zagadnienia te szczegółowo omawiano i prezentowano podczas spotkań w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podczas wizyt w jednostkach Wojewódzkiego Inspektoratu w Warszawie (w tym w Oddziale w Płocku oraz w Oddziale Granicznym na Okęciu) oraz spotkań z zarejestrowanymi podmiotami. Z uwagi na to, że strategicznym celem Serbii jest przystąpienie do Unii Europejskiej, strona serbska jest zainteresowana dalszą współpracą i pomocą Polski w zakresie pełnego i prawidłowego wdrożenia prawodawstwa fitosanitarnego UE.
Źródło: PIORiN