Ser koryciński chroniony unijnym znakiem

Komisja Europejska wpisała Ser koryciński swojski” na listę Chronionych Oznaczeń Geograficznych.”

Unijna polityka jakości w zakresie żywności koncentruje się na promocji i ochronie oryginalności produktów, poprzez wyróżnianie ich specjalnymi oznaczeniami. Certyfikaty potwierdzają szczególne walory wyrobów rolno-spożywczych związane z ich pochodzeniem geograficznym lub lokalną tradycją.
Produkty spełniające określone normy mogą ubiegać się o jeden z trzech znaków: Chronione Oznaczenie Geograficzne”, “Chronioną Nazwę Pochodzenia” i “Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność”. Dwa pierwsze odnoszą się do miejsca pochodzenia produktu, natomiast trzeci podkreśla jego tradycyjny charakter, czy to ze względu na skład, czy też sposób produkcji.
W dniu dzisiejszym na europejską listę Chronionych Oznaczeń Geograficznych wpisano kolejny polski produkt – “Ser koryciński swojski”.
Obecnie na listach produktów chronionych unijnymi znakami znajduje się ponad 1000 produktów.”