Seminarium nt. opakowań dla owoców i warzyw

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań zaprasza na seminarium w dniu 18 marca 2010 roku o godz. 1030. Przedmiotem seminarium będzie internetowy System Wspomagania Doboru Opakowań świeżych owoców i warzyw.

Organizatorzy zapraszają grupy i organizacje producentów owoców i warzyw, firmy zajmujące się handlem hurtowym oraz eksportem świeżych owoców i warzyw (w tym przedstawicieli rynków hurtowych) oraz producentów i dostawców opakowań. Celem otwartej dyskusji nad systemem SWDO będzie sformułowanie wniosków istotnych dla usprawniania systemu i zwiększania eksportu polskich owoców i warzyw na chłonne rynki europejskie, z korzyścią dla producentów i dostawców opakowań.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Ośrodka, w Warszawie, ul. Konstancińska 11 (Sadyba).