Seminaria IRWiR PAN

Dyrekcja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza na seminaria IRWiR PAN. Seminaria odbywają się w bibliotece IRWiR PAN, Pałac Staszica, II piętro, sala 204. Rozpoczynają się o godz. 11.00. Wstęp wolny.

Pełna lista seminariów 2016/2017:
2016 rok
•    5 grudnia 2016 r. – “Wieś i młodzież wiejska wybranych postkomunistycznych krajów”, Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, IRWiR PAN i mgr Paweł Szymborski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2017 rok
•    9 stycznia 2017 r. – “Regres transportu publicznego na obszarach wiejskich – przyczyny, skutki, perspektywy”, dr Michał Wolański, Katedra Transportu Szkoła Główna Handlowa
•    6 lutego 2017 r. – “Wielowymiarowe konteksty rozwoju wsi kosznajderskich – od Prus Zachodnich przez II RP i Polskę Ludową do czasów współczesnych”, Dr Tomasz Marcysiak Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
•    6 marca 2017 r. – “Organizacje rolnicze w Polsce – ich siła i wpływ na politykę państwa”, dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, dr Ruta Śpiewak, IRWiR PAN
•    3 kwietnia 2017 r. – “Ile teorii ekonomii w ekonomice rolnictwa?”, prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz
•    8 maja 2017 r. – “Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi”, prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, prof. dr hab. Maria Wieruszewska, dr Konrad Burdyka, IRWiR PAN
•    5 czerwca 2017 r. – “Zrównoważona konsumpcja żywności w Polsce”, dr inż. Ewa Halicka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW.

Źródło: www.irwirpan.waw.pl/