Sektor rolno-spożywczy jest mocny

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba spotkał się w piątek, 25 października z dziennikarzami, aby przedstawić wyniki swoich październikowych rozmów w Federacji Rosyjskiej i w Republice Południowej Afryki oraz poinformować o tendencjach w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi.

Sektor rolno-spożywczy jest mocnym filarem polskiej gospodarki – podkreślił minister i zwrócił uwagę, że – jesteśmy znaczącym producentem rolnym w Unii Europejskiej. Zajmujemy I miejsce pod względem produkcji jabłek i pieczarek, II miejsce w produkcji żyta i ziemniaków, a III w produkcji cukru i rzepaku. Szef resortu rolnictwa poinformował ponadto, że wstępne wyniki za 10. miesięcy pozwalają sądzić iż w roku 2013 wysuniemy się na III, a być może i na II miejsce w UE pod względem produkcji drobiu.
Taki poziom produkcji sprawia również, że bardzo dobre tendencje utrzymują się również w zakresie międzynarodowej wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi.
Za osiem miesięcy 2013 roku wartość eksportu wyniosła 12,6 mld euro (wzrost o 12,7 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), przy wartości importu 9,1 mld euro (wzrost o 3,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) co dało dodatnie saldo wymiany w wysokości 3,5 mld euro (wzrost o 48 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
To jedyny dział gospodarki, który przynosi tak pozytywne efekty w handlu zagranicznym – stwierdził minister dodając, że – według aktualnych prognoz dodatnie saldo w tej wymianie może osiągnąć na koniec roku wartość 4,8 do 5 mld euro, a wartość sprzedaży 18,5 do 19 mld euro.
Szef resortu rolnictwa zwrócił przy tym uwagę na sytuację w tym zakresie w odniesieniu do naszych południowych sąsiadów – Republiki Czeskiej i Słowacji. Podkreślił, że negatywna kampania z jaką mieliśmy do czynienia w stosunku do polskiej żywności przyniosła wręcz odwrotny skutek. Dane za 8 miesięcy bieżącego roku wskazują, że utrzymuje się dynamika naszego eksportu rolnego do tych państw, przy jednoczesnym spadku importu do naszego kraju.
Minister poinformował również o bardzo dobrej atmosferze rozmów jakie przeprowadził w Moskwie. Uzgodniono, że każdy przypadek ewentualnych nieprawidłowości będzie szybko i indywidualnie badany i wyjaśniany. Ponadto zapadły decyzje dotyczące wzajemnego udziału, jako kraju partnerskiego w 2015 roku na targach „Złota Jesień” w Moskwie i „Polagra” w Poznaniu.
Interesująco rozwija się współpraca w zakresie budowy rynków hurtowych w Federacji Rosyjskiej.
Podczas konferencji przedstawiono także wyniki rozmów, jakie przeprowadzono podczas wizyty polskiej delegacji pod przewodnictwem Premiera RP w Republice Południowej Afryki.
Rozmowy toczące się w Pretorii dotyczyły warunków dostępu dla naszych produktów na ten interesujący rynek, na którym utrzymują się wysokie ceny na żywność.
Szef polskiego resortu rolnictwa poinformował o otwieraniu się tego rynku na nasze produkty sektora mleczarskiego oraz o dużym zainteresowaniu pięciu firm eksportem drobiu do RPA.
Prowadzone na kontynencie afrykańskim rozmowy dotyczyły również możliwości rozwoju współpracy naukowej, w tym wymiany studentów. Republika Południowej Afryki jest swoistego rodzaju oknem na pozostałe kraje kontynentu.
(Źródło: MRiRW)